PENERBITAN

Pelan Integriti JPJ 2016-2020


Pelan Integriti JPJ 2016-2020 ialah sebagai garis panduan dalam menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti dan berintegriti kepada rakyat ke arah usaha memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan JPJ. 

Tags
jpj pelan integriti
Sebelum